tr

Enkaz Kaldırma

Enkaz Kaldırma

Günlük hayatta gerek doğal afetler deprem, sel vb. nedeniyle yada ömrünü doldurmuş kullanılamaz durumdaki yapıların insan can ve malı için tehlike arz eden, ulaşımı aksatan, çeşitli çevre sorunlarına neden olan kısmen veya tamamen yıkılmış, tesis, ekipman ve malzemelerin alandan temizlenip yerine yeni yapılar yapılabilmesi için toplanarak belirlenmiş bölgelere taşınmasını Aktepe Hafriyat olarak gerçekleştiriyoruz.